Ana sayfa İletişim

Öğretmenler

Eğitim Makaleleri Milli Eğitim Mevzuati KPSS Günlük Planlar Yıllık Planlar Egzersiz Planları Belirli Günler ve Haftalar Sosyal Kulüpler Oyunlar (Piyesler)

Öğrenciler

Atasözleri sözlüğü Deyimler sözlüğü Şiirler Kısa Hikayeler Tekerlemeler

Müzik

Akord Yapma Şarkı Sözleri Türkü Sözleri Türkü Öyküleri
Bu sayfa eski bilgi içeriyor , güncellenmesi gerekiyor.

Oks'de çıkacak konular

Oks'de çıkacak konular hakkında
Sevgili öğrenciler; biliyoruz OKS yada yeni adıyla SBS gibi zor bir sınava hazırlanıyorsunuz, ve harıl harıl çözücek testler, okumak için oks konuları, soruları arıyorsunuz. İnşallah pek yakında sizlere OKS (SBS) de çıkacak bütün konuları bu sayfamızda yayınlayacağız.

Oks Türkçe hakkında

Amacınız Anadolu veya Fen Liselerine   girip, kaliteli bir eğitim alarak geleceğe en iyi biçimde hazırlanmak ve idealinizdeki mesleğe ulaşmak için üniversite kapılarını aralamaktır. Bu amaca ulaşmak için gireceğiniz sınavlarda sorulan 100 sorunun 25'i Türkçe dersinden gelmektedir. OKS sınavlarında katsayılar dikkatle incelendiğinde Türkçe'nin önemini ve sınavdaki ağırlığını daha iyi anlayabilirsiniz. Türkçe’yi bütün kurallarıyla bilmek, sizin başarınız açısından mutlak bir önem arzetmektedir. Türkçe’yi iyi bilmek demek sadece Türkçe sorularını çözmekte değil, diğer derslere ait soruları doğru anlamada ve çözmekte de işe yarayacaktır.

Sevgili öğrenciler, Orta Öğretim Kurumlar Sınavı’nda çıkan Türkçe sorularını 5 temel başlıkta toplayabiliriz:

1-Anlam Bilgisi,

2-Dil Bilgisi,

3-Anlatım Bozuklukları

4-Yazım Bilgisi

5-Edebiyat Bilgileri

Yaklaşık 20 sorunun çıktığı anlam bilgisi, soruların % 80’ini teşkil etmektedir. Bu da bize çalışmalarımızda anlam bilgisine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumanızı; okuduğunuzu anlamanızı ve anladığınızı yorumlamanızı gerektirir. Soruların büyük çoğunluğunun anlam bilgisi olması ve ezbere dayalı bir bilgi istememesi bunun kanıtıdır. Anlam bilgisi soruları kelime, cümle ve paragraf düzeyinde karşımıza çıkar. Sözcük anlamında, sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları bulma, yorumlama ve deyimlerin anlamlarını kavramaya yönelik sorular sorulur. Cümle anlamında cümlede verilen yargıyı kavrama, yargının oluşmasında etkili olan yardımcı yargıları bulma, yargıyı aktaran kişinin yansıttığı duyguyu, düşünceyi anlama ile ilgili sorular gelmektedir. Cümle anlamında sizlerin anlama yeteneğiniz ölçülür. Ayrıca birbirine benzer yargılar arasından farklı olanı bulabilme üzerinde durulur. Paragrafta sizden istenen, değişik yargılardan oluşan bir bütünü kavramanızdır. Bunu kavrarken aynı zamanda onun parçalarla olan ilgisini de anlamanız istenir. Paragraf soruları uzun olmasından dolayı zor soru olarak algılanır. Oysa bu soruların cevabı soruda verilen parçanın içinde gizlidir. Bu yönüyle belki de en kolay sorular paragraf sorularıdır.  . Paragraf sorularını kolay çözmenin yolu bol paragraf sorusu çözmekten geçer.Paragrafı okumadan önce soru kökünü mutlaka okuyun ve ne sorulduğunu anlamaya çalışın. Ayrıca Anlam Bilgisi konusundan gelen soruları çözebilmek için az da olsa kitap okumaya çalışmalısınız. Ayda bir iki kitap bitirmeniz size fayda sağlayacaktır. Okuduğunuz metni özetlemeye, eleştirmeye çalışırsanız yaptığınız işin verimliliği daha da artacaktır. Burada değinmek istediğimiz önemli bir husus da sözlük kullanımıdır. Okuduğunuz metinde karşılaştığınız kelimelerden anlamlarını bilmediklerinizi öğrenmek, deyimlerin tam karşılığını bilmek, atasözlerini kavramak istiyorsanız bir Türkçe sözlük ve bir de atasözleri sözlüğü edinmelisiniz. Böylece sınavlarda çıkacak muhtemel deyim, atasözü ve kelime anlamı sorularını çok rahat çözebilme yeteneğine kavuşmuş olacaksınız.

Anlam bilgisi soruları nasıl çözülür?

Anlam bilgisi konusu Türkçe dersinin en önemli konusu olup, sınavlarda soruların % 85'inin de geldiği bölümdür. Dolayısıyla bu konuyu öğrenmek, başarıya ulaşmak için çok önemlidir.

Türkçe dersinin en önemli konusu olan anlam bilgisin gelebilecek soruları çözmek için şunlara dikkat edilmelidir:

Günde bir sayfa da olsa kitap okunmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı olmayanlar ilk başlarda gazetelerden ilgilerini çeken köşe yazılarını, daha sonra Dünya Klasikleri'nden olan hikâye ve romanları daha sonra ise düşünsel içerikli deneme kitaplarını okumalıdırlar.

Televizyon seyrederken, birilerini dinlerken, okurken veya herhangi bir nedenle duyulan ve anlamı bilinmeyen kelime ve kelime gruplarının anlamları sözlüklerden araştırılıp hemen öğrenilmeliler. Bunu için de her öğrencinin kütüphanesinde mümkünse son baskı bir Türkçe sözlük, bir deyimler sözlüğü, bir atasözleri sözlüğü bir de yazım kılavuzu bulunmalıdır.

Okul Türkçe kitaplarının konularının işleniş bölümünde yer alan "Kelime çalışmaları" ve "Okuma, anlama, Anlatma" çalışmaları bölümleri mutlaka incelenmeli, çalışılmalıdır.

Okunan metinler üzerinde çalışma yapılarak konuları, asıl anlatılmak istenen düşünceleri, metinden çıkarılabilecek düşünceleri ve metnin yazarının veya şairinin konuyu ortaya koyarken içinde bulunduğu ruh hâlini belirleyerek not etmek gerekir.

Bu metinler başkalarına da anlatılabilir. Okunan hikâye veya bir romansa özetleme yapılabilir veya benzer kısa hikâyeler de yazılabilir. Veya hikâye belli bir noktada bırakılarak okuyucu tarafında tamamlanabilir.

Bu çalışmalar kişinin okuduğunu anlama ve anladığını sözlü veya yazılı şekilde ifade edebilme yeteneğini geliştirir. Bu kabiliyetleri gelişen kişilerin soruları daha kolay ve hızlı, ayrıca da doğru olarak çözebilecekleri görülecektir.

Soruları çözerken kalem kullanmak gerekir. Kelimelerin, cümlelerin anlamları belirlenip yanlarına yazılmalıdır. Bu belirlemeler yorumlanmalı ve kıyaslanmalı, sonra da istenen bilgiye ulaşılmalıdır.

Özellikle paragraf sorularında kalem kullanmak çok önemlidir. Sözel bir metindir, okumayla yapılır düşüncesi eksiktir. Okunan ve parçadan çıkarılan düşünceler, konu, ana fikir ve yazarın içinde bulunduğu durum not edilmelidir. Bu veriler sorunun çözümünde bizden istenen bilgiler olacaktır.

Türkçe konuları birbirinin devamı olduğu için konuları sırayla ve anlayarak çalışın. Bir konuyu çok iyi anlamadan diğerine geçmeyin.

· Her konu bir sonraki konunun temelidir. Temeli sağlam olmayan bina en küçük etkilerde bile yıkılabilir.

· Çıkmış sorular çıkabilecek soruların aynasıdır, bu yüzden son 10 yılın çıkmış sorularını konu konu çözün.

· Test tekniğine alışmak için bol bol soru çözün.

· Anlayamadığınız yerleri mutlaka öğretmenlerinize sorun.

OKS Türkçe dersi müfredatı konuları ve ayrıntılı açıklamaları >>

Geri Git