Ana sayfa İletişim

Öğretmenler

Eğitim Makaleleri Milli Eğitim Mevzuati KPSS Günlük Planlar Yıllık Planlar Egzersiz Planları Belirli Günler ve Haftalar Sosyal Kulüpler Oyunlar (Piyesler)

Öğrenciler

Atasözleri sözlüğü Deyimler sözlüğü Şiirler Kısa Hikayeler Tekerlemeler

Müzik

Akord Yapma Şarkı Sözleri Türkü Sözleri Türkü Öyküleri

Avrupa Birliği Kültürler Kaynaşması

Avrupa Birliği kültür politikası, ulusal kültürlerin korunması ile aynı zamanda birAvrupa ortak kültürü geliştirilmesi arasındaki dengeye dayanmaktadır.

Barcelona Bildirgesinin 1995 yılında kabul edilmesiyle, kültür konusu, ilk kezAvrupa Birliği ile akdenizli ortaklar arasındaki iş birliği alanına dahil edilmiştir.Barcelona Bildirgesi ile üyeler, sosyal, kültürel ve beşerî konularda sivil toplumlar arasında daha yakın ilişkilerin ve karşılıklı anlayışların geliştirilmesi ve önyargıların giderilmesi amacıyla bir ortaklık kurulmasında anlaşmışlardır. Bu iş birliği, farklı medeniyet, kültür ve geleneklerin varlığının tanınmasına, diyaloğa ve karşılıklı saygıya dayanacaktır.

Kültürlerin kaynaşmasında, ortak kültürel anlayışın geliştirilmesinde, dinler arası kaynaşmanın sağlanmasında, kültürel alanda insan kaynaklarının geliştirilmesinde diyaloğun varlığı çok önemlidir.Sağlam ve etkili diyalog ile kültürel değişim, dil eğitimi, kültürel kimliklere saygı gösterilerek kültür ve eğitim programları yapmak ve uygulamak mümkün olacaktır.

Kültürlerin kaynaşmasından öncelikle kastedilen üye devletlerin ulusal kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve bölgesel farklılıklara saygı duyarken aynı zamanda ortak kültürel paydayı ön plâna çıkarmaktır. Barcelona Bildirgesi’nin önemi bir siyasî gelişmeye işaret etmesidir:Bundan böyle ülkelerin birbirleriyle doğrudan iletişime girmeleri desteklenecek, üye ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik kurumlarının bir araya gelmeleri kolaylaşacaktır.

Bu amaçların gerçekleşmesine hizmet etmek amacıyla yatay iş birliği programlarına büyük hız kazandırılmış, Barcelona konferansından sonra sosyal, kültürel ve beşerî konularda iş birliğine ilişkin konferanslar düzenlenmesine devam edilmiş, görsel-işitsel alanda iş birliğine gidilmesinin önemi üzerinde durularak, kültür ve bilgilendirme alanında bölgesel bir iş birliği programının geliştirilmesi ile farklı kültürler ve medeniyetler arasındaki diyaloğun devam ettirilmesi için çağrıda bulunulmuştur.

Sonuç olarak, kültürler arasında kaynaşmanın sağlanması, diyaloğun artırılmasına, farklı toplumlar ve bireyler arasında anlayışın geliştirilmesine ve bu farklı kültürler arasında saygı ve hoşgörünün varlığına, üye ve aday ülkeler arasında sağlam bir ortaklığın kurulabilmesine, karşılıklı alışverişin ve anlayışın güçlendirilmesine bağlıdır.

Laik-demokratik tek müslüman ülke olan Türkiye’nin katılımı ile Avrupa Birliğinde gerçek bir kültür mozaiği oluşacak, 1995 Barcelona Bildirgesi amacına o zaman ulaşabilecektir.

Etnik köken, dil, din, cinsiyet ayırımcılığının olmadığı bir ortamda insan haklarına saygıyı, insan haklarının korunmasını ön plânda tutanAvrupa Birliğinin temel değerleri ve ilkeleri ile İslâmın asırlar önce getirdiği esaslar çatışmamakta aksine çakışmaktadır.

İslâmda, insan hayatının kutsallığı, korunması, insan hakları açısından eşitlik, kardeşlik yer almaktadır.Cinsiyet ayrımı ve işkenceye yer yoktur. Adil davranış, yardımlaşma, toplumsal dayanışma, hepsi İslâm öğretisinin temel ilkeleri arasında yer almaktadır.

Türkiye Ulu Önder Atatürk’ün belirlediği örnek modelinde İslâmî değerlerle Batı’nın siyasal değerlerini bağdaştırmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması ile İslâm-Hıristiyan mücadelesi çağdaş dünyamızdan silinecek,“medeniyetler çatışması” varsayımı yerini “medeniyetler kaynaşması”na bırakacaktır.

İnsan, insan değerleri ve kültürler kaynaşmasını ön plânda tutanAvrupa Birliğine, Türkiye’nin kültürel değerleri ile büyük bir zenginlik katacak; farklı ancak birbirlerini bütünleyen kültürlerin ortak amaçla, hoşgörülü, saygın bir dünya vatandaşı yaratmasına olanak sağlayacaktır.

Erdal KABATEPE
TURKAB, AB-Türkiye İşbirliği Derneği Genel Başkanı

Geri Git